Kişisel İlişkinin Yenilenmesi Davası

Herkes tarafından bilinmektedir ki boşanmalar sonucunda eşlerden ziyade asıl mağdur olan, müşterek çocuklardır ve müşterek çocukların velayet altında olup olmadığı çok önemlidir. Müşterek çocukların velayet altında olmayan tarafça (anne veya babası) görüşmesi, vakit geçirmesi, paylaşımda bulunması gerekiyor ise biz bu durumu kişisel ilişkinin kurulması olarak adlandırıyoruz.

T.M.K. ‘nun 182. Maddesine göre “Mahkemece boşanma veya ayrılığa karar verilirken olanak bulundukça ana ve baba dinlendikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan ilişkilerini düzenler.

4721 sayılı T.M.K.’unun 182/1-2. maddesi hangi hallerde kişisel ilişki kurulacağını ve kişisel ilişki kurulurken göz önünde bulundurulması gereken ölçütleri düzenlemiştir. 4721 sayılı T.M.K.’unun 323. maddesinde ise kişisel ilişki yeniden ele almış ve “Ana ve babadan her biri, velayeti altında bulunmayan veya kendisine bırakılmayan çocuk ile olan uygun kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkına Sahiptir” dedikten sonra T.M.K.’unun 325. maddesinde hısım ve diğer ilgili kişilerle kişisel ilişki düzenlenmiştir.
Yukarıda söz edilen her üç maddeye göre kişisel ilişki:
Boşanma kararı verilmesi halinde,
Ayrılık kararı verilmesi halinde
Evliliğin devamı sırasında çocuk kendisine bırakılmayan eşin istemesi durumunda,
Hısımlara ve diğer ilgili kişilere tanınan kişisel ilişki olmak üzere dört halde düzenlenmiştir.

YETKİLİ MAHKEME

  Madde 326.- Kişisel ilişki kurulmasıyla ilgili bütün düzenlemelerde çocuğun oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir.
            Boşanmaya ve evlilik birliğinin korunmasına ilişkin yetki kuralları saklıdır.
            Çocuk ile kişisel ilişkiye yönelik bir düzenleme yapılıncaya kadar, velayet hakkına sahip veya çocuk kendisine bırakılmış kişinin rızası dışında kişisel ilişki kurulamaz.

Örneğin Mustafa ve Türkan evleniyor ve bu evlilikten müşterek çocuk Kemal dünyaya geliyor.Mustafa ve Türkan boşanmaya karar veriyorlar ve boşanma davası neticesinde Kemal’in velayeti anne Türkan’a veriliyor.Baba Mustafa ile de kişisel ilişki kurması adına düzenleme yapılıyor.Yaz tatillerinde,sömestri tatillerinde,haftasonlarında,kurban bayramı ve resmi tatillerde baba ile nasıl görüşeceği bu düzenlemede belirtiliyor.Daha sonra aradan 8 yıl geçiyor.Ve artık müşterek çocuk Kemal ile baba Mustafa’nın 8 yıl önce düzenlenmiş olan kişisel ilişki günleri, durum ve şartlara göre uygunluk göstermiyor.İki tarafında ihtiyaçlarını karşılamıyor.İşte bu sefer devreye talep edilecek olan ‘’KİŞİSEL İLİŞKİNİN YENİLENMESİ DAVASI’’ söz konusu giriyor.

Bu durumlar nedir diyecek olur isek; Örneğin; babanın başka bir ile taşınması,çocuğun okulunun değişmesi bunun ile beraber akademik takviminin de değişmesi,çocuğun baba ile görüşme saatlerinde ihtiyaca göre değişiklik olması,eski düzenlemenin artık babalık duygusunu tatmin etmemekte olduğu,annenin iş günlerinin değişmesi durumunda çocuk tesliminde oluşacak aksaklıkların giderilmesi….. gibi nedenleri sayabiliriz.

Kişisel İlişkinin Yenilenmesi Davasına Örnek Bir Dilekçe Verelim;

………..SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                  :
VEKİLİ                   :
DAVALI                  :
KONU                      : Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi İstemidir.

AÇIKLAMALAR   :

1-Müvekkilim ile davalı 8 yıl süren evliliklerini karşılıklı anlaşma yolu ile bitirmişlerdir. Tarafların başvuruları ……. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, boşanmaya dair ……. tarih, ……. Esas ve ……. karar sayılı karar taraflara tebliğ ederek kesinleşmiştir.

2-İlamda tarafların müşterek çocuğu Ayla davalı anneye verilmiştir. Müvekkilimiz, şehir dışında çalıştığı için çocuğu sadece yaz tatillerinde görmeyi kabul etmiş ve mahkeme de düzenlemeyi buna göre yapmıştır. Müvekkilimiz yine mahkemenin takdir ettiği ……. tutarındaki nafakayı da düzenli olarak ödemeye devam etmektedir.

3-Müvekkilimiz şehir dışındaki işini tamamlamış ve yeniden davalı ve çocuğu ile aynı kentte işe başlamıştır. Çocuğunu bu düzene göre, okulunu da etkilemeyecek şekilde her hafta sonu görmek istediğini eski eşine bildirmiş, ancak red cevabı almıştır.

4-Çocuğun anne sevgisine olduğu kadar baba sevgisine de ihtiyacı bulunmaktadır. Müvekkilimizin çocuğunu düzenli olarak görmek en tabi hakkıdır. Davalı buna engel olmaktadır.

5-Mahkemenizce müvekkilimizin çocukla ilişkisinin müvekkilimizin yeni durumu da göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesini ve her hafta sonu çocuğunu görmesine karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : MK. Ve diğer mevzuat.

KANITLAR                : Boşanma İlamı, tanıklar, İcra Dosyası, diğer kanıtlar.

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle müvekkilimin çocuğu ile ilişkisinin yeniden düzenlenmesine, davanın açılmasına neden olan davalının dava harç ve masrafları ödemesine karar verilmesini talep ederiz.
DAVACI VEKİLİ

 

Selen ÖZER – 21.Yüzyıl Hukuk Derneği YK Üyesi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *